Starptautiskā daiļslidošanas skola iekšējās kārtības noteikumi

Daiļslidošanas sporta skola "Starptautiskā daiļslidošanas skola" iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās darba kārtības noteikumu ievērošana nodrošina koordināciju attiecībās starp treneriem un direktoru. Noteikumi palīdz sportistu audzināšanas procesā un parāda vecākiem pilnīgu kluba struktūru. Iekšējā darba kārtība ir darba disciplīnas pamats.


 1.0. DALĪBA KLUBĀ

Kluba biedrs ir sportists, kuram ir abonements.

 

1.1. Privilēģijas un pienākumi:

 • Sportistam, kurš ir kluba biedrs, 1 reizi gadā no 1. līdz 10. novembrim ir jāiemaksā biedra nauda 10 eiro apmērā.
 • Iespēja piedalīties sacensībās.
 • Nodarbību maksājumu atvieglojumi par otro, trešo ģimenes locekli, kurš nodarbojas skolā.

 

1.2. Aizliegumi:

 • Nodarboties ar daiļslidošanu paralēli citā klubā.
 • Daiļslidotājam, kurš ir pametis "Starptautiskā daiļslidošanas skola", nav atļauts piedalīties sveša skola papildus nodarbībā "Starptautiskā daiļslidošanas skola" ledus treniņā.
 • Patstāvīga individuālas nodarbības organizācija ar kluba treneri masveida slidošanā bez vienošanās ar vadību.
 • Aizliegts veikt jebkura veida darbību, kas traucētu kluba attīstībai.

 

2.0. SACENSĪBAS

2.1. Vietējās sacensības:

Izmaksas, kas saistītas ar bērnu līdzdalību sacensībās, uzņemas vecāki.


2.2. Izbraukuma sacensības:

 • Bērni – visas izmaksas, kas saistītas ar braukšanu, dzīvošanu, ēdināšanu un piedalīšanos sacensībās, uzņemas vecāki.
 • Treneris – to bērnu vecāki, kuri piedalās sacensībās, uzņemas maksu par braukšanu, dzīvošanu un nodrošina treneri ar dienas naudu, vadoties pēc ārvalstu komandējumu diennakts izmaksu normām.
 • Trenera pienākums ir sekot, kā sportists ievēro dienas režīmu, zināt visu nepieciešamo informāciju par sacensībām un darīt to zināmu to bērnu vecākiem, kuri piedalās sacensībās, sagatavot sportistu startam un ļaut startēt.

 

3.0. IZLAISTO NODARBĪBU PĀRNEŠANA.

 • Ja nodarbība nenotiek noteiktajā laikā un tiek atcelta, kluba vadība iepriekš paziņo par to vecākiem un pārnes treniņu uz tuvāko laiku.
 • Pieejama tikai kluba biedriem.
 • Sacensību dēļ izlaistās treniņnodarbības netiek atstrādātas.
 • Izlaisto nodarbību atstrādāšana iespējama tikai uz "Starptautiskā daiļslidošanas skola" ledus.
 • Iespēja atstrādāt izlaistās treniņnodarbības tiek sniegta tikai bērna slimības gadījumā, citos gadījumos atstrādāšana ir iespējama abonementa darbības laikā uz jebkura "Starptautiskā daiļslidošanas skola" ledus, iepriekš saskaņojot visu ar savu treneri.

Slimības dēļ:

Izlaisto nodarbību atstrādāšana iespējama tuvākajā laikā, bet ne vēlāk par 1 mēnesi no atgriešanās uz ledus pēc slimības, vēlāk atstrādāt izlaistās nodarbības nav iespējams.

 

 4.0. SNIEGTO PAKALPOJUMU APMAKSA

 • Mēneša abonementa apmaksa notiek no katra mēneša 1. līdz 10. datumam. Citās dienās abonementa apmaksa nav iespējama.
 • Tiem, kuri ir aizkavējušies ar abonementa pagarināšanu, ir tiesības apmeklēt treniņus tikai par vienreizēju maksājumu.
 • Administrācija patur tiesības uz cenu indeksāciju atkarībā no inflācijas, no cenu izmaiņas uz līdzīgiem pakalpojumiem dotajā reģionā, kā arī citos gadījumos, kā rezultātā palielinās "Starptautiskā daiļslidošanas skola" darba izmaksas. Par cenu paaugstināšanu vecākiem tiks paziņots ne vēlāk par 7 dienām pirms apmaksājamā perioda. Pēc vēlēšanās ir iespējams maksāt par diviem, trim mēnešiem, šajā gadījumā maksājuma summa netiks indeksēta.
 • Katrs otrais vienas ģimenes loceklis, kas nodarbojas "Starptautiskā daiļslidošanas skola" ar abonementu, saņem maksājuma atlaidi par abonementu - 20%, trešais – 30 % (atlaide attiecas tikai uz jaunāko un vidējo grupu).
 • Apmaksa par visiem sniegtajiem pakalpojumiem tiek veikta:

Ar pārskaitījumu uz "Starptautiskā daiļslidošanas skola" kontu.
   "Starptautiskā daiļslidošanas skola" direktoram.

 

5.0. TRENIŅNODARBĪBAS

5.1. Prasības:

 • Precīzi izpildīt pasniedzēja prasības.
 • Regulāri apmeklēt nodarbības.
 • Visus jautājumus ar treneri risināt tikai pārtraukumu laikā.
 • Vecāku klātbūtne nodarbībās iespējama tikai ar trenera, kurš vada nodarbību, atļauju.
 • Pārvest no vienas grupas uz citu drīkst tikai treneris.
 • Pēc katras sausās nodarbības savākt inventāru.

 

5.2. Aizliegts:

 • Traucēt nodarbību gaitai, sarunāties un sēdēt.
 • Treniņa laikā lietot tālruni.
 • Sportistam patstāvīgi magnetofonā mainīt mūziku.
 • Atstāt ledu bez trenera atļaujas.
 • Bojāt ledu.
 • Treniņnodarbības laikā košļāt košļājamo gumiju.
 • Atrasties uz ledus ledus liešanas laikā.
 • Iziet uz ledus bez trenera atļaujas.
 • Vecākās grupas bērnu vecāku klātbūtne treniņā, vai arī tikai ar trenera, kluba vadības atļauju.
 • Par sistemātisku šo uzvedības noteikumu pārkāpšanu draud izraidīšana no skola.

 

5.3.Nepieciešams:

 • Atnest salvetes degunam un rezerves cimdus.
 • Programmu īpašniekiem uz katru ledus treniņu nest savu mūziku un nolikt blakus mūzikas atskaņotājam.
 • Mūzikai jābūt parakstītai, savādāk tā netiks atskaņota.

 

6.0. Apģērbs

6.1. Kopējais. Ārējais izskats:

 • Nodarbībā sportistam jābūt tīrā apģērbā. Jābūt sporta tērpā (bikses, T-krekls), sporta apavos (krosenes, kedas) un ar kārtīgi saķemmētiem matiem, kas netraucētu trenēties.

 

7.0. KONTRINDIKĀCIJAS

Medicīnisko kontrindikāciju attiecībā uz aktīvu slodzi gadījumā noteikti ziņojiet par to trenerim.

Kategoriski aizliegts:

 • Vest uz nodarbību saaukstējušos (saslimušu) bērnu, jo tas ir bīstami pārējiem bērniem, kā arī trenerim.

 

8.0. BĒRNU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Iestādes bērnu pienākums:

 • Sistemātiski apmeklēt nodarbības, uzturēt kārtību un disciplīnu.
 • Stingri ievērot medicīniskās kontroles prasības.
 • Saudzīgi izturēties pret īpašumu un sporta inventāru.

 

8.2. Iestādes bērnu tiesības:

 • Aktīvi piedalīties kluba pasākumos.
 • Piedalīties mācību treniņnometnēs, sacensībās, testēšanā.

 

9.0. VECĀKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 • Apmeklēt vecāku sapulces.
 • Savlaicīgi apmaksāt abonementu un papildus nodarbības.
 • Iepazīties ar treniņu procesa gaitu un saturu.
 • Piedalīties bērna nodarbībās, bet tikai jaunākajā grupā.
 • Konsultēties ar treneri treniņu procesa jautājumos.
 • Mēs ceram, ka šie noteikumi palīdzēs mums civilizēti risināt visas radušās problēmas. Mēs priecāsimies Jūs redzēt "Starptautiskā daiļslidošanas skola" .

  Atgādinām Jums, ka abonementa lietošana ir apliecinājums bezierunu noteikumu pieņemšanai.


Labus treniņus!

Autors:
Balsot par rakstu:
kopa: 7. Reitings: 5.00 no 5

PIERAKSTIES SKOLAS JAUNUMIEM

MUMS IR INTERESANTI POSTI SOC. TĪKLOS

figureskatingschool.lv © 2017
PIEZVANIET MUMS:371 25926560